Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.64 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.64

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor
Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to
požádá.

(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si
od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími
členy otázky, které patří do jejich působnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100074