Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.65 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.65

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro
přestupek nebo jiný správní delikt.

(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před
Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta
prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce
prezidenta republiky je navždy vyloučeno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100075