Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.66 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.66

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.66

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě
není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky
svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom
Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1
písm. a), b), c), d), e), h), i), j), čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády.
Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády
vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta
republiky podle čl. 62 písm. a), b), c), d), e), k), l); uvolní-li se
úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna
rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.

VládaAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100076