Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.68 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.68

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.68

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje
ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných
úřadů.

(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou
sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.

(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru,
postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda
nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky
předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.

(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na
návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením
ministerstev nebo jiných úřadů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100078