Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.79 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.79

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.79

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost
stanovit pouze zákonem.

(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných
správních úřadech upravuje zákon.

(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou
na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu
zákonem zmocněny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100089