Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.82 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.82

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.82

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost
nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu;
výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.

(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena
Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se
kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Ústavní soudAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100092