Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.84 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.84

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.84

(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu
deseti let.

(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem
Senátu.

(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je
volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně
deset let činný v právnickém povolání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100094