Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.89 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.89

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.89

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno
způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti
nerozhodl jinak.

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny
orgány i osoby.

(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2
vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání
ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.

SoudyAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100099