Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.98 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.98

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.98

(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její
činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat
pouze na základě zákona.

(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100108