Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.106 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.106

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.106

(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou
sněmovnou, jejíž volební období skončí dnem 6. června 1996.

(2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu
Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví způsobem, který stanoví
ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu
Poslanecká sněmovna.

(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu
podle odstavce 2.

(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých
komorách podle jednacího řádu České národní rady.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100116