Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.112 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.112

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.112

(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina
základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a
ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky,
Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České
národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony
České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.

(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé
federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon
České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České
republiky.

(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni
účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100122