Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník

Na této stránce naleznete Občanský zákoník v aktuálním znění.

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY40/1964 Sb.

Občanský zákoník

ze dne 26. února 1964

Změna: 58/1969 Sb.

Změna: 146/1971 Sb.

Změna: 131/1982 Sb. (část)

Změna: 131/1982 Sb.

Změna: 94/1988 Sb.

Změna: 188/1988 Sb.

Změna: 87/1990 Sb.

Změna: 105/1990 Sb., 116/1990 Sb.

Změna: 87/1991 Sb.

Změna: 509/1991 Sb.

Změna: 264/1992 Sb.

Změna: 267/1994 Sb.

Změna: 104/1995

Změna: 118/1995 Sb.

Změna: 94/1996 Sb.

Změna: 89/1996 Sb.

Změna: 227/1997 Sb.

Změna: 91/1998 Sb.

Změna: 165/1998 Sb.

Změna: 363/1999 Sb.

Změna: 27/2000 Sb.

Změna: 103/2000 Sb.

Změna: 159/1999 Sb., 227/2000 Sb.

Změna: 367/2000 Sb.

Změna: 229/2001 Sb.

Změna: 501/2001 Sb.

Změna: 317/2001 Sb.

Změna: 135/2002 Sb.

Změna: 125/2002 Sb., 136/2002 Sb., 320/2002 Sb.

Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb.

Změna: 135/2002 Sb. (část), 47/2004 Sb.

Změna: 480/2004 Sb.

Změna: 37/2004 Sb., 278/2004 Sb., 554/2004 Sb.

Změna: 359/2005 Sb.

Změna: 56/2006 Sb.

Změna: 107/2006 Sb.

Změna: 57/2006 Sb.

Změna: 160/2006 Sb.

Změna: 115/2006 Sb.

Změna: 315/2006 Sb.

Změna: 443/2006 Sb.

Změna: 264/2006 Sb.

Změna: 296/2007 Sb.

Změna: 230/2008 Sb.

Změna: 384/2008 Sb.

Preambule zrušena

Zrušeno

Čl.I

Zrušen.

Čl.II

Zrušen.

Čl.III

Zrušen.

Čl.IV

Zrušen.

Čl.V

Zrušen.

Čl.VI

Zrušen.

Čl.VII

Zrušen.

Čl.VIII

Zrušen.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se
usneslo na tomto zákoně:


Občanský zákoník ›  40/1964 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4000000