Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) - ČÁST OSMÁ - Závazkové právo 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník » ČÁST OSMÁ - Závazkové právo

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZávazkové právo

Paragrafy:   § 488   § 489   § 489a   § 490   § 491   § 492   § 493   § 494   § 495   § 496   § 497   § 498   § 499   § 500   § 501   § 502   § 503   § 504   § 505   § 506   § 507   § 507a   § 507b   § 507c   § 508   § 509   § 510   § 511   § 512   § 513   § 514   § 515   § 516   § 517   § 518   § 519   § 520   § 521   § 522   § 523   § 524   § 525   § 526   § 527   § 528   § 529   § 530   § 531   § 532   § 533   § 534   § 535   § 536   § 537   § 538   § 539   § 540   § 541   § 542   § 543   § 544   § 545   § 546   § 547   § 548   § 549   § 550   § 551   § 552   § 553   § 554   § 555   § 556   § 557   § 558   § 559   § 560   § 561   § 562   § 563   § 564   § 565   § 566   § 567   § 568   § 569   § 570   § 571   § 572   § 573   § 574   § 575   § 576   § 577   § 578   § 579   § 580   § 581   § 582   § 583   § 584   § 585   § 586   § 587   § 588   § 589   § 590   § 591   § 592   § 593   § 594   § 595   § 596   § 597   § 598   § 599   § 600   § 601   § 602   § 603   § 604   § 605   § 606   § 607   § 608   § 609   § 610   § 611   § 612   § 613   § 614   § 615   § 616   § 617   § 618   § 619   § 620   § 621   § 622   § 623   § 624   § 625   § 626   § 627   § 628   § 629   § 630   § 631   § 632   § 633   § 634   § 635   § 636   § 637   § 638   § 639   § 640   § 641   § 642   § 643   § 644   § 645   § 646   § 647   § 648   § 649   § 650   § 651   § 652   § 653   § 654   § 655   § 656   § 657   § 658   § 659   § 660   § 661   § 662   § 663   § 664   § 665   § 666   § 667   § 668   § 669   § 670   § 671   § 672   § 673   § 674   § 675   § 676   § 677   § 678   § 679   § 680   § 681   § 682   § 683   § 684   § 685   § 686   § 686a   § 687   § 688   § 689   § 690   § 691   § 692   § 693   § 694   § 695   § 696   § 697   § 698   § 699   § 700   § 701   § 702   § 703   § 704   § 705   § 705a   § 706   § 707   § 708   § 709   § 710   § 711   § 711a   § 712   § 712a   § 713   § 714   § 715   § 716   § 717   § 718   § 719   § 720   § 721   § 722   § 723   § 724   § 725   § 726   § 727   § 728   § 729   § 730   § 731   § 732   § 733   § 734   § 735   § 736   § 737   § 738   § 739   § 740   § 741   § 742   § 743   § 744   § 745   § 746   § 747   § 748   § 749   § 750   § 751   § 752   § 753   § 754   § 755   § 756   § 757   § 758   § 759   § 760   § 761   § 762   § 763   § 764   § 765   § 766   § 767   § 768   § 769   § 770   § 771   § 772   § 773   § 774   § 775   § 776   § 777   § 778   § 779   § 780   § 781   § 782   § 783   § 784   § 785   § 786   § 787   § 788   § 789   § 790   § 791   § 792   § 793   § 794   § 795   § 796   § 797   § 798   § 799   § 800   § 801   § 802   § 803   § 804   § 805   § 806   § 807   § 808   § 809   § 810   § 811   § 812   § 813   § 814   § 815   § 816   § 817   § 818   § 819   § 820   § 821   § 822   § 823   § 824   § 825   § 826   § 827   § 828   § 829   § 830   § 831   § 832   § 833   § 834   § 835   § 836   § 837   § 838   § 839   § 840   § 841   § 842   § 843   § 844   § 845   § 846   § 847   § 848   § 849   § 850   § 851   § 852   § 852a   § 852b   § 852c   § 852d   § 852e   § 852f   § 852g   § 852h   § 852i   § 852j   § 852k  


Občanský zákoník ›  ČÁST OSMÁ - Závazkové právo

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4000035