Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 2 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 2

2

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č.
529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění
zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
znění zákona č. 116/2000 Sb.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500002