Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA II - ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA II - ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

Paragrafy:   § 26   § 27  

§ 26

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto
zákonu.

§ 27

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou
č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy
uvedenými v této příloze.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné
kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné
kvalifikace.

(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky
provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě
zvláštních právních předpisů.


Živnostenský zákon ›  ČÁST DRUHÁ - DRUHY ŽIVNOSTÍ ›  HLAVA II - ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500153