Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Díl 1 - Živnosti řemeslné 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Díl 1 - Živnosti řemeslné

Živnosti řemeslné

Paragrafy:   § 20   § 21   § 22  

§ 20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Odborná způsobilost

§ 21

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem ^30) v příslušném
oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ^31 ^31) v
příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v
příslušném oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání ^31 ^31) v příslušném oboru
vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání ^31a ^31a) v příslušné oblasti
studijních programů a studijních oborů, nebo

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o
uznávání odborné kvalifikace ^25c),

f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na
základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ^23q).

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
může prokázat odbornou způsobilost též

a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady
podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),

b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady
podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo

c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady
podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

§ 22

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny
doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném
oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v
příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání ^31) v příbuzném oboru
vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání ^31a ^31a) v příslušné příbuzné
oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost,
vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v
němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru, nebo

f) vykonání šestileté praxe v oboru.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500154