Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 2e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 2e

2e

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve
znění pozdějších předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500007