Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 22a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 22a

22a

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500042