Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 23d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 23d

23d

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a § 60 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500047