Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 23e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 23e

23e

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se
zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500048