Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 30 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 30

30

Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve
zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500085