Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 31e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 31e

31e

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500093