Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 18 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 18

§ 18

(1) Obec může v přenesené působnosti ^29f) vydat tržní řád formou
nařízení obce. Pro nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona ^29g) tržní řád vymezí:

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a
tržiště (dále jen "tržiště"), a jejich rozdělení (např. podle druhu
prodávaného zboží nebo poskytované služby),

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho
řádného provozu.

(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na
prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter
stavby podle zvláštního zákona. ^29c)

(3) Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se
toto nařízení obce nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé
druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v
obci nebo její části jsou zakázány.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500151