Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 22 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 22

§ 22

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny
doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném
oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v
příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání ^31) v příbuzném oboru
vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání ^31a ^31a) v příslušné příbuzné
oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost,
vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v
němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru, nebo

f) vykonání šestileté praxe v oboru.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500159