Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 28 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 28

§ 28

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se
posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k
ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné
opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad
vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah
živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.

(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele
živnostenský úřad.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500165