Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 31a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 31a

§ 31a

(1) Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob
nebo služby soukromých detektivů je povinen zajistit, aby tyto činnosti
vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí.

(2) Zdravotní způsobilost fyzické osoby zjišťuje a posudek o zdravotní
způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské
prohlídky, psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření.
Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař,
u kterého je fyzická osoba registrovaná k léčebné péči.

(3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
stanoví vyhláškou způsob provádění, formu a obsah psychologického a
lékařského vyšetření, obsah psychologického posudku a lékařské zprávy a
seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují
zdravotní způsobilost pro výkon činností podle odstavce 2.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500169