Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 34 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 34

§ 34

(1) Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti,
je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také

a) pronajímat zboží,

b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,

c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám
kupujícího na jeho žádost,

d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena
jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,

e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být
provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.

(2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za
předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.

(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je
podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.

(4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování
nebo úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce
provést oprávněným výrobcem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500172