Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 42 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 42

§ 42

nadpis vypuštěn

(1) Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má
právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat
a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.

(2) Podnikatel má dále právo:

a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných
výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní
výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích
výrobků a příslušenství,

b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky
umožňující prodej výrobků, které vyrábí,

c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného
druhu, jakož i příslušenství,

d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.

(3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků
podle odstavce 2 písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při
kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500180