Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 50 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 50

§ 50

Náležitosti žádosti o koncesi

(1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o
vydání koncese u živnostenského úřadu.

(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až
5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést
v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo
jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:

a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost,
popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného
zástupce,

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost
odpovědného zástupce.

(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle
zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí
stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto
zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500188