Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 51 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 51

§ 51

(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti
o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k
odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich
odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může
živnostenský úřad na základě písemného podnětu žadatele lhůtu i
opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o
udělení koncese přerušuje.

(2) Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě,
živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel
závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení zastaví.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500189