Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 54 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 54

§ 54

nadpis vypuštěn

(1) Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli
vydá výpis.

(2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11
obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500192