Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 55 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 55

§ 55

nadpis vypuštěn

(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí
obdobně.

(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o
pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým
způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu,
který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500193