Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 56 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 56

§ 56

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi

(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako
náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode
dne jejich vzniku; to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již
zapsané v obchodním rejstříku.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle
okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis
změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo
informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení
provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění

(3) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování
živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese
z vlastního nebo jiného podnětu. Následně provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle
§ 54 odst. 1.

(4) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje
přiměřeně ustanovení § 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v
rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský
úřad z vlastního nebo jiného podnětu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500194