Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 59 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 59

§ 59

Živnostenský úřad je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu živnost
"Provozování cestovní agentury" nebo "Provozování cestovní kanceláře"
zákaz protiprávního jednání ^40a) při provozování těchto živností, které
porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů ^40b) a kterého
se dopustil na území Evropských společenství nebo v jiném státě
tvořícím Evropský hospodářský prostor. Porušení tohoto zákazu je
důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500197