Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 60a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 60a

§ 60a

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské
úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené
živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů
vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle §
69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení
koncese. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli
pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad
vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500203