Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 60b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 60b

§ 60b

Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci
živnostenských úřadů. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci
provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Ke
kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených
zvláštními právními předpisy. Výkon živnostenské kontroly se řídí
zvláštním zákonem. ^38b ^38b)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500204