Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 60d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 60d

§ 60d

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění
nedostatků zjištěných při provozování živnosti.

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví k odstranění nedostatků
přiměřenou lhůtu.

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je možno podat odvolání do 15 dnů
ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá
odkladné účinky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500206