Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 71 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 71

§ 71

Místní příslušnost

(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního
živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní
živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících
fyzických osob podle tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského
oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost
živnostenského úřadu určuje podle správního řádu. V řízení o
přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle
zákona o přestupcích.

(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze
zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je
místně příslušný podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis
do živnostenského rejstříku.

(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba
provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení
tohoto zápisu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500222