Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 75 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 75

§ 75

(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která
je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo
rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo
za žádost o koncesi.

(2) Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti,
o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu
považují za žádost o koncesi nebo za ohlášení živnosti vázané.
Příslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému úřadu a k
žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí.

(3) Fyzické osoby, které získaly oprávnění, povolení nebo průkaz
způsobilosti a před účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci,
připojí je k žádosti o koncesi nebo k ohlášení živnosti vázané. Při
rozhodování o koncesi nahrazují tyto doklady stanovisko příslušného
orgánu státní správy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500227