Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 79 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 79

§ 79

Likvidace majetku po předlužení

(1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti
zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace
majetku pro předlužení. ^47)

(2) K likvidaci majetku pro předlužení, která byla provedena před 1.
lednem 1990, se nepřihlíží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500231