Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 80 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 80

§ 80

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje:

1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona
č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e,

2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů
a některých průmyslových podniků, ve znění zákona č. 114/1948 Sb., o
znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o
úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,

3. § 4 zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších
průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků,

4. § 3 zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a
jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě
některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, ve
znění zákona č. 108/1950 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o
znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského,

5. § 3 zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50
nebo více činnými osobami,

6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve
znění zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o
znárodnění ve stavebnictví,

7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,

8. § 8 zákona č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a
výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500232