Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl. IV zákona č. 149/2000 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl. IV zákona č. 149/2000 Sb.

Čl. IV zákona č. 149/2000 Sb.

1. Prodejci vyhrazených léčiv, kteří nabyli živnostenské oprávnění k
prodeji vyhrazených léčiv před účinností tohoto zákona, jsou povinni
ohlásit tuto skutečnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do 6 měsíců
od nabytí účinnosti tohoto zákona. Za nesplnění této povinnosti je
možno uložit prodejci vyhrazených léčiv pokutu podle živnostenského
zákona.


Živnostenský zákon ›  Čl. IV zákona č. 149/2000 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500253