Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.II zákona č. 174/2002 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.II zákona č. 174/2002 Sb.

Čl.II zákona č. 174/2002 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Nákup, prodej
a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách,
včetně jejich dopravy", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona,
zůstávají zachována.

2. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá
živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle
nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě
oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona. Úkony podle předchozí
věty nepodléhají správnímu poplatku.

3. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané s předmětem vymezeným jako
"Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v
tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která byla doručená
živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona a u kterých
nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.


Živnostenský zákon ›  Čl.II zákona č. 174/2002 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500258