Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.IX zákona č. 308/2002 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.IX zákona č. 308/2002 Sb.

Čl.IX zákona č. 308/2002 Sb.

Přechodné ustanovení

Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována
živnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá
platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To
neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému
úřadu doklady uvedené v § 50.


Živnostenský zákon ›  Čl.IX zákona č. 308/2002 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500259