Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.V zákona č. 274/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.V zákona č. 274/2003 Sb.

Čl.V zákona č. 274/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list s novým názvem
živnosti podle tohoto zákona při první změně živnostenského listu
provedené na základě oznámení změn a doplnění, týkajících se údajů a
dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. Tento úkon
živnostenského úřadu nepodléhá správnímu poplatku.


Živnostenský zákon ›  Čl.V zákona č. 274/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500261