Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb.

Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb.

Přechodná ustanovení

Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Provozování
poštovních služeb", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona,
zůstávají v platnosti a považují se za oprávnění k provozování volné
živnosti "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb".
Živnostenský úřad provede změnu názvu živnosti na průkazu
živnostenského oprávnění na žádost podnikatele nebo při první změně
oznámené podle § 49 živnostenského zákona. Ohlášení živnosti ohlašovací
vázané "Provozování poštovních služeb" doručená živnostenskému úřadu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž nebylo dosud řízení
ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.


Živnostenský zákon ›  Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500267