Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb.

Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování
vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek,
zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí
skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají
držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané
živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek,
ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových
studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám
živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících
látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a
zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně
ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto
zákona.

2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního
poplatku.


Živnostenský zákon ›  Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500270