Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb.

Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

2. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění
pro volnou ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle
živnostenského zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u
právnické osoby z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá
právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací
živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti
zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k
výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění k této řemeslné
živnosti.


Živnostenský zákon ›  Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500271