Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb.

Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 203 přílohy
č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky,
údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí
a výrobků letecké techniky" se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané,
skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování,
výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení".

2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní
právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba,
opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a
výrobků letecké techniky", je živnostenský úřad povinen na žádost
podnikatele nebo při první změně ohlášené podnikatelem podle § 49 odst.
1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle § 49
odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.


Živnostenský zákon ›  Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500272