Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb.

Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb.

Přechodné ustanovení

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní
podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při
úmrtí podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.


Živnostenský zákon ›  Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500274